Pojazdy uprzywilejowane - podstawowe informacje

W ofercie Ośrodka Szkolenia Kierowców znajdują się kursy dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Wyjaśnijmy sobie podstawy – czym są pojazdy uprzywilejowane i jakie możemy spotkać na drodze?

Jak możemy przeczytać w artykule drugim obowiązujęcego kodeksu drogowego:

"pojazd uprzywilejowany - pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi; określenie to obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego"

Reasumując - pojazd uprzywilejowany to pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi. Nie powinniśmy mieć więc poważniejszych problemów z rozpoznaniem takiego pojazdu.

Kierujący pojazdem uprzywilejowanym ma prawo, przy zachowaniu szczególnej ostrożności, nie stosować się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz do znaków i sygnałów drogowych. Jest to możliwe TYLKO I WYŁĄCZNIE W SYTUACJACH, gdy uczestniczy:

- w akcji związanej z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego lub mienia albo koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego albo;

- w przejeździe kolumny pojazdów uprzywilejowanych;

- w realizowaniu zadań związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa osób piastujących kierownicze stanowiska państwowe, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje ochrona.


Jeżeli masz wątpliwości związane z przepisami dotyczącymi pojazdów uprzywilejowanych - nie wahaj się skontaktować z ekspertami z naszego Ośrodka Szkolenia Kierowców.