Obowiązki na drodze

Według statystyk Ośrodka Szkolenia Kierowców – nawet 77% kierowców nie zdaje sobie sprawy, jakie obowiązki ma kierowca, gdy spotka na drodze pojazd uprzywilejowany. Poniżej omówimy te najważniejsze oraz przeanalizujemy sytuacje, w których kierujemy różnymi pojazdami i zwrócimy uwagę na pieszych.

Kierowcy a pojazdy uprzywilejowane
01

Pojazdy uprzywilejowane a obowiązki kierowcy - samochód

Niemal wszyscy kierowcy spotkają na drodze pojazd uprzywilejowany, najczęściej będzie to karetka na sygnale. Może kojarzecie ten moment, gdy wszystkie samochody najeżdżają na krawężnik, byle tylko zrobić jej miejsce? Jest to jeden z obowiązków kierowcy.Jak czytamy w kodeksie drogowym, konkretnie Art. 9. rozdziału 1 – uczestnicy ruchu muszą ułatwić pojazdowi uprzywilejowanemu przejazd, przede wszystkim poprzez jak najszybsze usunięcie się z drogi lub też w szczególnych przypadkach – zatrzymanie się.

Ponadto, nie wolno wjeżdżać na skrzyżowanie, gdy nie ma na nim miejsca do dalszej jazdy, gdyż może to utrudnić przejazd karetce i innym pojazdom uprzywilejowanym.

Należy przede wszystkim pamiętać, że na terenie zabudowanym kierowcy nie mogą wyprzedzać pojazdu uprzywilejowanego na terenie zabudowanym (Art. 24. u.11, rozdział 1). Wyprzedzanie takich pojazdów jest kategorycznie zabronione w przepisach kodeksu drogowego. Co za tym idzie – nie wolno wjeżdżać pomiędzy pojazdy jadące w kolumnie.


Przejście dla pieszych a pojazdy uprzywilejowane
02

Pojazdy uprzywilejowane a piesi

W przypadku osoby pieszej, sytuacja jest nieco mniej skomplikowana, ale to nie oznacza, że należy lekceważyć obowiązki.

Przede wszystkim postarajmy się zlokalizować pojazd dający sygnały będąc na chodniku, bądź innym miejscu nie stanowiącym zagrożenia. Jeżeli już znaleźliśmy się na pasach – nie wpadajmy w panikę. Kategorycznie zabronione jest stawanie na środku jezdni, bądź uciekanie w ostatniej chwili. Takie zachowanie zwiększa ryzyko potrącenia, gdy karetka nie zdąży zahamować.


Kiedy jesteśmy na pasach – skierujmy się do tej strony, do której w danym momencie mamy bliżej. Nie ma potrzeby cofania się do początku pasów, jeśli już większa część jest pokonana. Osoby stojące przed pasami powinny postąpić parę kroków do tyłu, by samochody mogły zjechać na pobocze (krawężnik, zatoczkę itp.).Motocykl i rower a pojazdy uprzywilejowane
03

Pojazdy uprzywilejowane a rower i motocykl

W przypadku motocyklistów i rowerzystów, nie ma specjalnych różnic względem samochodów. Kiedy zbliża się pojazd uprzywilejowany rowerzyści natychmiast muszą „zjechać” mu z drogi, a w razie potrzeby zatrzymać się. Niedostosowanie się do tej zasady grozi mandatem.

Poza tym właściciele jednośladów muszą ustąpić pierwszeństwa, nie wolno im przejeżdżać przez ścieżkę rowerową, chodnik czy przejście dla pieszych. Obowiązek ustąpienia pierwszeństwa spoczywa na wszystkich uczestnikach ruchu drogowego.


Nie wolno w żadnym przypadku skręcać, wyprzedzać, wymijać lub omijać pojazdu uprzywilejowanego. W przypadku motocyklistów, należy unikać tzw. "podczepiania" się pod pojazd uprzywilejowany oraz należy podjechać do przodu lub zjechać na pobocze.