Dla kogo jest kurs na pojazdy uprzywilejowane?

Szkolenia na pojazdy uprzywilejowane są skierowane do wszystkich osób, które planują podjąć pracę w służbach ratowniczych lub organach bezpieczeństwa. Osoba starająca się o prawo jazdy kierowcy pojazdu uprzywilejowanego musi mieć ukończone 21 lat, a także prawo jazdy i doświadczenie w prowadzeniu auta odpowiedniej kategorii. Stawianym wymogiem przed przyszłymi kierowcami jest odbycie kursu lub szkolenia na pojazdy uprzywilejowane w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy oraz zaliczenie egzaminu końcowego. Ponadto taka osoba musi uzyskać komplet zaświadczeń lekarskich oraz psychologicznych, które potwierdzą, że jest zdolna do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego oraz pracy w trudnych, często ekstremalnych warunkach.

Kurs kierowców pojazdów uprzywilejowanych przygotowuje do radzenia sobie w najcięższych momentach na drodze. Kierowca pojazdu uprzywilejowanego musi być gotów do szybkiego reagowanie w każdej sytuacji. W końcu od niego zależy bezpieczeństwo osób wewnątrz pojazdu oraz osób trzecich, które być może wymagają pomocy. Przed kursem warto zorientować się w możliwościach zawodowych, ponieważ prawo jazdy upoważnia do kierowania pojazdem tylko w obrębie jednej kategorii.

Kurs na pojazdy uprzywilejowane

Podstawowym przeznaczeniem kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych jest pokazanie im z jakimi sytuacjami będą musieli się zmierzyć pracując w zawodzie. Osoby, które podejmują pracę kierowcy karetki pogotowia ratunkowego, pojazdu straży pożarnej, radiowozu czy innego pojazdu uprzywilejowanego, często pracują w sytuacjach stresowych gdzie czas i szybkość reakcji jest podstawą sprawnej akcji. Kurs na pojazdy uprzywilejowane podzielony na część teoretyczną oraz część praktyczną przygotowuje kierowców do poruszania się właśnie w takich sytuacjach. Przypominamy przepisy ruchu drogowego, wspólnie badamy psychologię wypadków drogowych oraz pochylamy się nad zagadnieniami związanymi bezpośrednio z pracą kierowcy w służbach ratunkowych czy oddziałach bezpieczeństwa. Praktyczna część szkolenia na pojazdy uprzywilejowane zawiera ćwiczenia na autodromie i płytach poślizgowych, gdzie sprawdzamy granice pojazdów, których przekroczenie równa się z utratą panowania nad nimi. Wszystko to po to, by kompleksowo przygotować przyszłego kierowcę na trudne warunki zawodu. Osoby, które już posiadają uprawnienia, mogą je poszerzyć uczestnicząc w kursie uzupełniającym.

Wymagania przed kursem na kierowcę pojazdu uprzywilejowanego

Kluczowymi warunkami, które trzeba spełnić, aby wziąć udział w kursie na pojazdy uprzywilejowane są:

ukończone 21 lat;

posiadanie prawa jazdy określonej kategorii;

przedłożenie stosownego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;

orzeczenie psychologa w takim samym zakresie.

Teoretyczny program szkolenia na pojazdy uprzywilejowane:

Podczas zajęć teoretycznych nie tylko przypominamy zasady ruchu drogowego oraz manewry drogowe, ale także wprowadzamy nowe użyteczne w zawodzie informacje. Istotne w części teoretycznej jest opanowanie działania mechanizmów wypadków drogowych, ich przyczyn oraz skutków, a także psychologiczne podstawy transportu drogowego. Podczas kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych omawiamy również sytuacje prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego w specjalnych warunkach. Wszystkie godziny ćwiczeń teoretycznych w czasie kursu na pojazdy uprzywilejowane mają za zadanie przygotować przyszłego kierowcę do radzenia sobie w trudnych, często nawet ekstremalnych sytuacjach. Zdobyta w czasie zajęć wiedza okaże się przydatna w trakcie zajęć praktycznych, a jej sprawne zastosowanie będzie miało wielką wartość we współpracy z pojazdem. Wbrew pozorom teoria jest konieczna nie tylko do tego, by zaliczyć egzamin końcowy. Profesjonalni kierowcy pojazdów uprzywilejowanych wykorzystują ją każdego dnia swojej pracy, by móc właściwie reagować na zastane sytuacje drogowe.


Praktyczny program szkolenia na pojazdy uprzywilejowane:

Praktyczna część szkolenia ma dla kierowców największe znaczenie. Podczas ćwiczeń manewrów zastosujemy wiedzę zdobyta podczas zajęć z teorii, dzięki czemu podszkolimy swoje umiejętności. Atutem zajęć praktycznych w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy jest to, że odbywają się na specjalnym autodromie, gdzie możliwe jest wykonywanie zadań na płytach poślizgowych. W ten sposób kierowca pojazdu uprzywilejowanego odkrywa granice zachowania panowania nad pojazdem, a także co się dzieje, gdy ta kontrola zostanie utracona. Uczestnicy kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych szlifują umiejętności sprawnego reagowania na trudne sytuacje oraz metod wychodzenia z poślizgu. W ten sposób są przygotowani do optymalnego wykorzystania możliwości pojazdu oraz bezpiecznego poruszania się na ruchu drogowym. Wszystko to, czego nauczą się podczas szkolenia na pojazdy uprzywilejowane podniesie ich poziom bezpieczeństwa na drodze. To ważne ponieważ kierowca pojazdu uprzywilejowanego odpowiada za bezpieczeństwo własne, pasażerów, a także osób trzech, które być może właśnie potrzebują pomocy.

Zakres egzaminu końcowego

Część teoretyczna składająca się z testu wielokrotnego wyboru, sprawdza wiedzę kursantów, zdobytą podczas zajęć w ODTJ.

Część praktyczna obejmuje zadania sprawdzające umiejętności kursantów. Ich czas reakcji na zmiany na drodze oraz zdolność podejmowania decyzji.

Zaliczenie egzaminu warunkuje podanie poprawnych odpowiedzi w większości pytań testowych oraz wykonanie przewidzianych manewrów w wyznaczonym czasie.

Egzamin kierowców pojazdów uprzywilejowanych

Ukończenie kursu kierowców pojazdów uprzywilejowanych potwierdza zaliczenie egzaminu. Aby go zdać z pozytywnym wynikiem, należy przejść dwa etapy. Każdy egzamin dzieli się na część teoretyczną i część praktyczną. Wiedza, jaką uczestnik kursu zdobył w trakcie zajęć teoretycznych potwierdza zaliczenie testu wielokrotnego wyboru. Pytana obejmują zagadnienia, które kierowca poznał w trakcie kursu oraz ogólnego zachowania na drodze. Aby uzyskać dobry wynik trzeba poprawnie odpowiedzieć na większość pytań. Przejście przez ten etap gwarantuje możliwość przystąpienia do drugiej części egzaminu. W trakcie praktycznego egzaminu kierowców pojazdów uprzywilejowanych oceniane są zdobyte umiejętności. Przewidziane zadania trzeba wykonać w większości poprawnie oraz zmieścić się w ramach wyznaczonego na nie czasu. Na egzaminie mogą pojawić się takie ćwiczenia jak awaryjne hamowanie, slalom oraz wymijanie przeszkód. Po zaliczeniu egzaminu Ośrodek Szkolenia Techniki Jazdy wystawia zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowców pojazdów uprzywilejowanych.

Jak odebrać prawo jazdy na pojazd uprzywilejowany?

Wraz z skompletowaniem koniecznych dokumentów, czyli potwierdzenia ukończenia szkolenia na pojazdy uprzywilejowane, zaświadczeń lekarskich i psychologicznych oraz specjalnego wniosku o wydanie prawa jazdy do Starostwa. Zazwyczaj kierowca może odebrać swoje nowe prawo jazdy w ciągu kilku dni roboczych. Od tej pory uczestnik szkolenia może podjąć pracę kierowcy pojazdu uprzywilejowanego.

Jak można zapisać się na kurs?


Zgłoszenia na kursy przyjmujemy bezpośrednio w biurze firmy, drogą elektroniczną oraz telefoniczną. Można zapisać się również przy użyciu specjalnego formularza na naszej stronie. Wszelkie informacje na temat cen kursów, ilości godzin, terminów rozpoczęcia oraz kadry szkoleniowej można uzyskać w siedzibie naszego biura.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!