Profesjonalny Ośrodek Szkolenia Techniki Jazdy

Zapraszamy na kurs kierowców pojazdów uprzywilejowanych

Posiadanie prawa jazdy każdemu kierowcy daje nie tylko możliwość uzupełnienia swojego CV, ale także uzyskania ciekawej pracy. Jednym z zawodów, w których prawo uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze kierowcy jest kluczem sukcesu, jest zawód kierowcy pojazdu uprzywilejowanego. Jako profesjonalny Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy oferujemy kursy oraz szkolenia, dzięki którym uzyskasz niezbędne uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Dzięki obszernemu programowi szkolenia zyskujesz rzetelne przygotowanie teoretyczne i praktyczne zarówno do egzaminów końcowych, jak i do pracy w zawodzie.

Dzięki naszym kursom na pojazdy uprzywilejowane zyskasz wiedzę i umiejętności potrzebne do właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych. W naszym ośrodku skorzystasz z ćwiczeń na specjalnym autodromie, płytach poślizgowych czy placach nauki jazdy. Pokażemy Ci symulator zderzenia, symulator dachowania oraz zapewnimy niezbędne zestawy materiałów szkoleniowych. Postaramy się przygotować Cię na wszelkie niespodzianki ruchu drogowego!

Co to jest pojazd uprzywilejowany?

Według przepisów ruchu drogowego pojazdami uprzywilejowanymi są te pojazdy samochodowe, które służą w oddziałach odpowiedzialnych za ratowanie życia, zdrowia lub mienia ludzkiego. Są to również pojazdy wykorzystywane w celu zapewniania bezpieczeństwa oraz porządku publicznego. Do pojazdów uprzywilejowanych zaliczają się więc pojazdy służb ratowniczych i jednostek bezpieczeństwa na przykład karetki pogotowia ratunkowego, pojazdy policji, straży miejskiej czy straży pożarnej. Obowiązkiem pojazdu uprzywilejowanego jest sygnalizowanie swojej obecności w ruchu drogowym, dlatego pojazdem uprzywilejowanym będzie pojazd wysyłający jednocześnie sygnały świetlne oraz dźwiękowe o zmiennym tonie. Warto dodać, że w chwili zatrzymania się pojazdu uprzywilejowanego sygnał dźwiękowy nie jest już konieczny. Pojawienie się pojazdu uprzywilejowanego na drodze wymaga od pozostałych kierowców zachowania szczególnej ostrożności. Każdy uczestnik ruchu drogowego ma za zadanie rozpoznać pojazd uprzywilejowany i utorować mu drogę bezpiecznego przejazdu. Obowiązek ten dotyczy zarówno kierowców, jak i pieszych. Dlatego też warto wiedzieć jakie pojazdy są pojazdami uprzywilejowanymi.

Podczas naszego kursu na pojazdy uprzywilejowane wzbogacimy Twoją wiedzę o niezbędne informacje nie tylko z zakresu reagowania na sytuacje drogowe. Nasze szkolenie kierowców przewiduje zapoznanie uczestników z wiedzą na temat samych pojazdów uprzywilejowanych oraz przysługujących im praw i obowiązków. W zwyczajnych sytuacjach ruchu drogowego kierowca pojazdu uprzywilejowanego ma obowiązek trzymania się zasad i przepisów, jednak są sytuacje, w których pojazdy uprzywilejowane mają prawa większe niż inni.

Owym przywilejem i zwiększonym prawem takich pojazdów jest możliwość nieprzestrzegania przepisów ruchu pojazdów, znaków pionowych i poziomych, czy sygnałów drogowych. Pojazdy uprzywilejowane nie muszą stosować się zasad zatrzymywania, czy postoju, mogą pojawiać się na skrzyżowaniach, ignorując sygnalizację świetlną, a nawet wjeżdżać pod prąd. Nieprzestrzeganie przepisów jest uzasadnione tylko w momencie, kiedy pojazd uprzywilejowany sygnalizuje swoją obecność sygnałami dźwiękowymi i świetlnymi, a także ma włączone światła drogowe czy światła mijania. Kolejnym warunkiem jest uczestnictwo w akcji ratowania życia, zdrowia, mienia czy w kwestiach bezpieczeństwa. Także w przypadku przejazdu kolumn pojazdów uprzywilejowanych oraz w sytuacjach gwarantujących bezpieczeństwo osób na wysokich stanowiskach państwowych kierowcy pojazdów uprzywilejowanych mogą skorzystać ze swoich praw.

Niezastosowanie się do przepisów może wystąpić tylko przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Jeżeli jednak w danej sytuacji drogowej uczestniczy osoba upoważniona do kierowania i kontroli ruchu drogowego, pojazdy uprzywilejowane muszą stosować się do jej poleceń i sygnałów niezależnie od swoich praw.

Zgodnie z art. 53. pojazdy uprzywilejowane to m.in.:

 • ambulans medyczny;
 • pojazdy Policji;
 • pojazdy Straży Miejskiej;
 • pojazdy Straży Granicznej;
 • pojazdy Służby Celnej;
 • pojazdy zawodowej i ochotniczej straży pożarnej;
 • pojazdy związane z administracją rządową;
 • pojazdy pogotowia gazowego i energetycznego;
 • pojazdy służb wojskowych;
 • pojazdy służb Parku Narodowego;
 • pojazdy ratownictwa górskiego i wodnego;
 • pojazdy Inspekcji Transportu Drogowego.

Jak zachować się wobec pojazdów uprzywilejowanych?

Każdy uczestnik ruchu drogowego, także pieszy, musi w odpowiedni sposób zachowywać się wobec pojazdu uprzywilejowanego. Przede wszystkim, kiedy w pobliżu pojawi się pojazd uprzywilejowany należy dokonać wszelkich starań, by ułatwić mu bezpieczny i szybki przejazd. Wszystkie auta mają za zadanie jak najszybciej usunąć się z drogi. Przeważnie najlepszym rozwiązaniem jest wyjechanie na pobocze, pas zieleni czy poruszanie się blisko krawędzi jezdni. Torując drogę dla pojazdu uprzywilejowanego można skorzystać z zatoki postojowej lub przystanku. Nie powinno się zatrzymywać, jeżeli nie ma na to miejsca, by nie zmuszać karetki czy inne go pojazdu do gwałtownego hamowania lepiej przyspieszyć. Wysoka ostrożność wymagana jest przede wszystkim na skrzyżowaniach. Blokowanie przejazdu jest niedozwolone, ale kierowcom powinno zależeć, by nie doprowadzić do dodatkowej kolizji. Kierowcy muszą o tym pamiętać, dlatego że utrudnianie przejazdu pojazdom uprzywilejowanym grozi mandat oraz punktu karne.

Ustąpienie pierwszeństwa jest kluczowe także dla pieszych. Nie powinni oni wchodzić na jezdnię, nawet wtedy gdy mają zielone światło, a jeżeli są już na pasach powinni jak najszybciej wrócić na chodnik – w kierunku strony, gdzie mają bliżej i zachować bezpieczną odległość. Każda osoba i każdy kierowca mają za zadanie ustąpić pierwszeństwa i nie ma w tym wyjątków.

Czy można wyprzedzać pojazd uprzywilejowany?

Pojazdy uprzywilejowane mają swoje prawa, których należy przestrzegać, jednak ważną kwestią, która budzi wątpliwości wśród kierowców jest wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego. W sytuacjach kiedy karetka, radiowóz bądź inny pojazd uprzywilejowany uczestniczy w akcji ratowania życia lub zapewnia bezpieczeństwo zawsze należy mu ustąpić pierwszeństwa. Jak reagować gdy zauważymy pojazd uprzywilejowany na drodze, jednak nie będzie on wydawał żadnych sygnałów?

Niezależnie od położenia w ruchu drogowym, niewolno wyprzedzać pojazdów uprzywilejowanych bez względu na ich działania. Wyprzedzanie w terenie zabudowanym skutkuje mandatem i zdobyciem punktów karnych, dlatego lepiej stosować się przepisów. Inaczej jest poza obszarem zabudowanym. Przy szczególnej ostrożności poza obszarem zabudowanym można wyprzedzać pojazdy uprzywilejowane, gdy nie sygnalizują dźwiękiem i światłami o uczestnictwie w sytuacji ratującej życie lub zapewniającej bezpieczeństwo. Trzeba być natomiast przygotowanym na to, że zawsze istnieje możliwość włączenia karetki, radiowozu czy innego pojazdu uprzywilejowanego w akcję, a wtedy i tak należy ustąpić mu pierwszeństwa. Każdy kierowca powinien mieć na uwadze, by w pobliżu pojazdów uprzywilejowanych zachowywać ostrożność i nie utrudniać im bezpiecznej jazdy własnymi manewrami.

Kolizja z pojazdem uprzywilejowanym - odpowiedzialność

Pomimo tego, że pojazdy uprzywilejowane mają szczególne uprawnienia, nie zwalnia ich to z obowiązku zachowania ostrożności na drodze. W każdej sytuacji drogowej może dojść do kolizji i chociaż pojazdy uprzywilejowane według prawa są w szczególnie dobrym położeniu, wina za spowodowanie kolizji nie zawsze spada na innych kierowców. W momencie kiedy dojdzie do zderzenia z pojazdem uprzywilejowanym, sytuacja zawsze oceniana jest bardzo indywidualnie.

Wszystko zależy od tego, czy zostały zachowane wszelkie wytyczne dotyczące sygnalizowania obecności pojazdu uprzywilejowanego oraz możliwości drugiego kierowcy do zauważenia tego pojazdu i podjęcia właściwych środków ostrożności. Duży wpływ na ocenę sprawcy wypadku ma także ogólna panująca sytuacja na drodze, a nawet warunki pogodowe. Jeżeli jednak ostateczna ocena będzie wskazywała pojazd uprzywilejowany jako sprawcę wypadku lub kolizji to kierowca tego pojazdu poniesie odpowiedzialność. Mimo wszystko, każda ze stron powinna zachować szczególną ostrożność na drodze, by nie dopuścić do kolizji. Niezależnie od sytuacji pojazdy uprzywilejowane spieszą na pomoc innym, dlatego nie powinniśmy powodować dodatkowego kłopotu. Zachowywanie wszelkich środków ostrożności pomoże uniknąć niebezpiecznych sytuacji drogowych.

Kto może być kierowcą pojazdu uprzywilejowanego?

A by zostać kierowcą pojazdu uprzywilejowanego należy spełnić kilka warunków wstępnych oraz odbyć specjalne szkolenie kierowcy w Ośrodku Techniki Jazdy, a następnie złożyć wniosek w Starostwie. W kursie na pojazdy uprzywilejowane biorą udział osoby, które skończyły 21 lat i posiadają już prawo jazdy i doświadczenie w prowadzeniu samochodu danej kategorii. Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane skierowane jest do wszystkich osób, które chcą podjąć pracę w służbach ratownictwa lub bezpieczeństwa, gdzie będą prowadziły pojazd uprzywilejowany. Przed kursem warto zastanowić się nad celem uzyskania prawa jazdy, ponieważ ukończenie szkolenia będzie równoznaczne z prawem do prowadzenia pojazdu w konkretnej kategorii. Osoba chcąca pracować w charakterze kierowcy pojazdu uprzywilejowanego musi postarać się również o komplet zaświadczeń lekarskich i psychologicznych, które potwierdzą zdolność prowadzenia takiego pojazdu. Ponadto należy uzyskać dokument potwierdzający ukończenie kursu na pojazdy uprzywilejowane. Szkolenie jest przygotowane w taki sposób, aby przygotować uczestników na wszelkie ewentualne sytuacje drogowe, w których znajdą się jako kierowcy oraz szybkiego i poprawnego reagowania, by zapewnić bezpieczeństwo sobie, a także innym uczestnikom ruchu drogowego. Po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego, wystarczy złożyć komplet dokumentów wraz z wnioskiem w Starostwie. Nowe prawo jazdy kierowca powinien otrzymać w ciągu kilku dni.

Celem kursu dla kierowców na pojazdy uprzywilejowane jest przygotowanie ich do pracy w trudnych sytuacjach drogowych. Ekstremalne warunki wymagają od kierowców dużej wiedzy i szybkiego czasu reakcji. Radzenie sobie w ruchu drogowym jest kluczowe dla kierowcy, dla którego czas ma ogromne znaczenie. Kurs składa się z części teoretycznej oraz części praktycznej, które dają kierowcy niezbędną bazę wiedzy i umiejętności. Ćwiczenia teoretyczne zapoznają kursantów z zagrożeniami w ruchu i psychologicznymi aspektami pracy kierowcy pojazdu uprzywilejowanego. Oprócz tego przypominają przepisy ruchu drogowego oraz poruszają tematy manewrów drogowych. Ważnym elementem kursu na pojazdy uprzywilejowane jest pokazanie kierowcom granic panowania nad pojazdem i sytuacji, w których utrata kontroli prowadzi do wypadku. Z kolei część praktyczna pokazuje jak wykorzystać wiedzę na drodze i co robić, by nie utracić kontroli nad pojazdem. Dla kierowców posiadających już uprawnienia oferujemy kurs uzupełniający.

Program szkolenia na pojazdy uprzywilejowane: teoria

W części teoretycznej kursu na pojazdy uprzywilejowane przewidziano wiele tematów z zakresu obowiązujących przepisów oraz ruchu drogowego. Kierowcy przypominają sobie obowiązujące zasady uczestnictwa w ruchu drogowym, a także manewry drogowe. Zapoznamy kierowców z przyczynami i skutkami wypadków drogowych. Istotnym elementem programu szkolenia na pojazdy uprzywilejowane jest również omówienie psychologicznych podstaw transportu oraz samego zawodu kierowcy karetki, radiowozu czy innego pojazdu uprzywilejowanego. Zajęcie teoretyczne w naszym Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy zostały przygotowane w taki sposób, by kursanci mogli bez trudu zdać egzaminy i sprostać wymaganiom stawianym kierowcom na drodze. Utrwalamy i poszerzamy wiedzę kierowców, aby mogli właściwie reagować w zmiennych sytuacjach ruchu drogowego.

Podczas kursu na pojazdy uprzywilejowane poruszamy tematy takie jak:

 • przypomnienie i utrwalenie przepisów ruchu drogowego,
 • mechanizmy wypadków drogowych oraz ich skutki,
 • psychologiczne podstawy transportu uprzywilejowanego,
 • kierowanie pojazdem w warunkach specjalnych.

Program szkolenia na pojazdy uprzywilejowane: praktyka

W części praktycznej kursu na pojazdy uprzywilejowane wykorzystamy zdobytą wiedzę teoretyczną do szlifowania umiejętności. Nasze zajęcia praktyczne odbywają się na specjalnym autodromie, z udziałem płyt poślizgowych. Dzięki tym elementom możemy pokazać przyszłym kierowcom pojazdów uprzywilejowanych granice możliwości pojazdów oraz niebezpieczne sytuacje, w których możliwa jest utrata kontroli nad pojazdem. W ten sposób kursanci ćwiczą szybkość reakcji na poślizg, a to przygotowuje ich do radzenia sobie oraz bezpiecznego wychodzenia z każdej, nawet najbardziej ekstremalnej sytuacji drogowej. Na naszym kursie na pojazdy uprzywilejowane kierowca uczy się optymalnego korzystania z pojazdu oraz szlifuje zdolność podejmowania szybkich decyzji. Tak kompleksowy kurs przygotowuje kierowcę do pracy w trudnych warunkach, gdzie zachowywanie bezpieczeństwa jest najważniejszym celem.

Kurs w części praktycznej składa się m.in. z:

 • zajęć na profesjonalnym autodromie i płycie poślizgowej;
 • ćwiczeń reakcji na nagły poślizg pojazdu;
 • ćwiczeń umiejętności optymalnego wykorzystania możliwości pojazdu.

Każdy kurs kierowców pojazdów uprzywilejowanych kończy się egzaminem oceniającym zdobytą wiedzę i umiejętności. Egzamin składa się z dwóch części teoretycznej oraz praktycznej. Pierwszym etapem jest część teoretyczna, która składa się z zestawu pytań sprawdzających wiedzę, która powinna zostać przyswojona w czasie kursu. Zestawy pytań są wielokrotnego wyboru, a prawidłowe odpowiedzi w większości z nich gwarantuje zaliczenie etapu. Tylko kierowca, który osiągnie pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego może przystąpić do etapu praktycznego. Egzamin praktyczny skupia się na umiejętnościach kierowców. Aby zaliczyć egzamin należy w odpowiednim czasie wykonać większość wyznaczonych ćwiczeń. Do zadań egzaminacyjnych należą między innymi: omijanie przeszkód, awaryjne hamowanie na łuku oraz slalom między przeszkodami. Pozytywny wynik egzaminu równa się ukończeniu kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Od tej pory uczestnik szkolenia jest przygotowany do pracy w zawodzie kierowcy pojazdu uprzywilejowanego i może złożyć dokumenty o wydanie prawa jazdy.

Jak odebrać prawo jazdy kierowcy pojazdów uprzywilejowanych?

Ostatnią rzeczą, jaką kierowca musi się zająć, aby odebrać prawo jazdy, jest dostarczenie kompletu dokumentów do Starostwa. Musi to być specjalny wniosek, zaświadczenia lekarskie i psychologiczne oraz potwierdzenie ukończenia kursu w ODTJ. Z reguły prawo jazdy kierowca może odebrać w ciągu kilku dni roboczych. Posiadając już swoje prawo jazdy, kierowca od razu może podjąć pracę w pojeździe uprzywilejowanym.

Jak można zapisać się na kurs?


Zgłoszenia na kursy przyjmujemy bezpośrednio w biurze firmy, drogą elektroniczną oraz telefoniczną. Można zapisać się również przy użyciu specjalnego formularza na naszej stronie. Wszelkie informacje na temat cen kursów, ilości godzin, terminów rozpoczęcia oraz kadry szkoleniowej można uzyskać w siedzibie naszego biura.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!